Računovodske storitve Contis

ZA NAS JE KVALITETA NA PRVEM MESTU.

NIČ VEČ PRENAŠANJA DOKUMENTACIJE!

V kolikor ste iz Ljubljane oddaljeni manj kot 50 km, lahko storitev opravimo v vaših prostorih.

V računovodstvu Contis za vas opravimo naslednje storitve: enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo in društva.

Davčno in poslovno svetovanje

 • Optimizacija davčne bilance

 • Davčno svetovanje za različne potrebe

 • Priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu

 • Sodelovanje pri davčnem revizijskem pregledu

 • Izdelava poslovnega načrta

 • Izdelava investicijskega načrta

 • Izdelava analize poslovanja

 

Kadrovske storitve

 • Prijava potreb po delavcih zbiranje zaposlitvenih ponudb in priprava za razgovore

 • Izdelava pogodbe o zaposlitvi in prijava delavca v zavarovanje ter obveščanje kandidatov

 • Priprava splošnih aktov iz področja kadrovske dejavnosti

 • Sodelovanje in svetovanje pri odpuščanju delavcev iz različnih razlogov.

 • Prijava sprememb pri zavarovanju delavcev in odjava delavcev iz zavarovanja

 

Računovodske
storitve

 • Knjiženje poslovnih dogodkov

 • Obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

 • Obračun davka na dodano vrednost in vodenje knjigovodstva za potrebe ddv

 • Knjigovodstvo osnovnih sredstev

 • Izdelava računovodskih izkazov in obračun davka od dohodkov

 • Izdelava s predpisi zahtevanih poročil iz področja financ, računovodstva in davkov

 • Opravljanje plačilnega prometa

 • Po posebnem naročilu stranke izterjava neplačanih terjatev in obračun obresti